SOKOLIARSKE VYSTÚPENIA

Robíme sokoliarske vystúpenia, letové ukážky dravcov, prednášky na školách a prezentácie o dravcoch a o sokoliarstve. Prinášame a ukazujeme ľuďom a deťom dravce aby mali možnosť ich vidieť z bezprostrednej blízkosti ako možno nikdy predtým nemohli a takéto krásne zvieratá možno poznajú len z televíznych obrazoviek. Snažíme sa ukázať verejnosti spôsob života dravcov a vďaka tomu napomáhať aj k ochrane voľne žijúcich dravcov.

YOU DON’T TAKE A PHOTOGRAPHY, YOU MAKE IT

Robíme sokoliarske vystúpenia, letové ukážky dravcov, prednášky na školách a prezentácie o dravcoch a o sokoliarstve. Prinášame a ukazujeme ľuďom a deťom dravce aby mali možnosť ich vidieť z bezprostrednej blízkosti ako možno nikdy predtým nemohli a takéto krásne zvieratá možno poznajú len z televíznych obrazoviek. Snažíme sa ukázať verejnosti spôsob života dravcov a vďaka tomu napomáhať aj k ochrane voľne žijúcich dravcov.

Robíme sokoliarske vystúpenia, letové ukážky dravcov, prednášky na školách a prezentácie o dravcoch a o sokoliarstve. Prinášame a ukazujeme ľuďom a deťom dravce aby mali možnosť ich vidieť z bezprostrednej blízkosti ako možno nikdy predtým nemohli a takéto krásne zvieratá možno poznajú len z televíznych obrazoviek. Snažíme sa ukázať verejnosti spôsob života dravcov a vďaka tomu napomáhať aj k ochrane voľne žijúcich dravcov.

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.”
ANSEL ADAMS

Robíme sokoliarske vystúpenia, letové ukážky dravcov, prednášky na školách a prezentácie o dravcoch a o sokoliarstve. Prinášame a ukazujeme ľuďom a deťom dravce aby mali možnosť ich vidieť z bezprostrednej blízkosti ako možno nikdy predtým nemohli a takéto krásne zvieratá možno poznajú len z televíznych obrazoviek. Snažíme sa ukázať verejnosti spôsob života dravcov a vďaka tomu napomáhať aj k ochrane voľne žijúcich dravcov.