Project Description

OBDOBIE VEĽKEJ MORAVY

Toto obdobie bolo obdobie najväčšieho rozmachu sokoliarstva na našom území. Sokoliari boli významnými členmi spoločnosti a dravce mali nesmiernu hodnotu. Je známe, že Kráľ Svätopluk bol tiež vášnivým sokoliarom a z starých písomných prameňov sa dozvedáme aj to, že často kvôli svojej záľube vynechával sväté omše v kostoloch za čo ho kňazi často karhali. Najčastejšie používané dravce v tomto období boli práve Jastraby lesné a panovník mohol vlastniť aj Sokola Rároha. Dravce boli odchytávané z prírody na jeseň, celú zimu zabezpečovali mäsitú potravu pre sokoliara a jeho rodinu a na jar boli opäť vypúšťané, pretože opäť začala prevládať rastlinná potrava.

VIAC Z NAŠEJ GALÉRIE