FOTOGRAFIE KTORÉ PRIPOMÍNAJÚ ZÁŽITKY

GALÉRIA

„Zleteli Orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia.“
SAMO CHALUPKA- Mor Ho!
„Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli. Dvanásti sokoli, sokolovia bieli, akých ľudské oči viacej nevideli!“
JÁN BOTTO- Smrť Jánošíkova
„A zlí zlé si našli rady: postávali poza klady, i padli naň zhora, zdola, ako vrany na sokola.“
SAMO CHALUPKA- Branko